به  گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: باید قبل از بارگیری کود از مرغداری ها ، کودها فرمالین پاشی شود .

 عیسی غیاث یزدی افزود :  پس از گذشت مدت زمان معلومی برای تخمیر و نابودی میکروب ها ، ویروسها و عوامل بیماری زا ، مجوز بارگیری از سوی مسئول فنی مرغداری صادر می شود .

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین به لزوم فعال بودن کد بهداشتی خودروها و اخذ مجوز حمل قبل از هرگونه بارگیری اشاره و اضافه کرد :  خودروهای حمل مرتبط با دامپزشکی باید  به اداره دامپزشکی شهرستان مراجعه کنند  تا پس از بازدید کارشناسان اداره در صورت احراز شرایط لازم برای  صدور مجوز حمل اقدام شود .